firma LAMBDA Roman Kocur Zabrze Filia Międzybrodzie Bialskie

POMIARY ELEKTRYCZNE

firma LAMBDA Zabrze - o Międzybrodzie Bialskie

POMIARY ELEKTRYCZNE OCHRONNE - PRZECIWPORAŻENIOWE do 1 kV

- okresowe ,
- kontrolne ,
- bieżące
- po montażowe
- odbiorcze
-
POMIARY i BADANIA: ( do 1 kV )

- stanu izolacji przewodów i kabli
- skuteczności samoczynnego wyłączenia ( SSW )
- odgromowe
- uziemień
- ciągłości przewodu PE
- wyłączników różnicowo - prądowych ( RCD )
- natężenia oświetlenia
- obciążenia
- sprawdzania liczników energii elektrycznej


AWARYJNE

- załączenie zasilania po wybiciu
- wymiana zabezpieczeń za licznikowych i przed licznikowych
- wymiana zabezpieczeń obwodów elektrycznych w lokalach mieszkalnych i użytkowych

naszeinwestycje 06.07.2020rintal 06.07.2020